*

STORMVINDENS PHILEMON ”POMO”

synt. 5.10.2008

FI MVA Bradfax Kushanku – Stormvindens Tailwind´s Girl

om. Nano Sihvonen

sukutaulu / pedigree

* * *

pomopeto

pomopeti * pomojoulu

pomo